BORANG ENTRY VISA DIVERSITI ELEKTRONIK Borang: DS-5501 (semakan DV-2021)

Bahagian Satu - Maklumat Peserta

1. Nama
2. Jantina
 
 
3. Tarikh Lahir
4. Kota Di mana Anda Lahir

Masukkan Bandar Lahir Sahaja. Jangan masukkan Daerah / Daerah / Negeri / Negeri.

Kota Lahir

5. Negara Di mana Anda Lahir
6. Negara Kelayakan untuk Program DV
Negara kelayakan anda biasanya akan sama dengan negara anda lahir. Kelayakan negara anda TIDAK berkaitan dengan tempat anda tinggal. Jika anda dilahirkan di negara yang tidak memenuhi syarat untuk program DV, sila pergi ke Penjelasan Negara Kelayakan untuk mengetahui sama ada terdapat pilihan lain dalam kes anda.
Adakah anda menuntut kelayakan berdasarkan negara tempat anda dilahirkan?
Sekiranya tidak, anda mesti memasuki negara yang anda menuntut kelayakan
7. Pasport
Untuk mengemukakan kemasukan untuk program Visa Kepelbagaian, anda kini harus mempunyai pasport yang sah dan belum luput dari negara asal anda, kecuali dikecualikan (lihat di bawah). Sila jawab A atau B.

A) Maklumat Pasport

Name On Passport:

Nombor pasport

Tarikh Tamat Pasport:
Negara / Pihak Berkuasa Penerbitan

B) Pengecualian Pasport

Saya faham bahawa jika ditentukan kemudian saya tidak dikecualikan daripada keperluan pasport, saya mungkin hilang kelayakan daripada program Visa Diversity.
8. Gambar Entrant

Gambar mestilah dihantar semasa kemasukan eDV. Gambar yang tidak mematuhi semua spesifikasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada kemesraan foto, komposisi foto, dan latar belakang yang tidak dapat diterima adalah alasan untuk hilang kelayakan keseluruhan entri. Mana-mana manipulasi gambar yang mengubah ciri-ciri wajah adalah alasan untuk hilang kelayakan keseluruhan kemasukan. Lihat contoh pada halaman Contoh Foto.

Sila rujuk kepada Arahan untuk program Visa Imigran Diversity 2020 (DV-2020) untuk spesifikasi teknikal dan spesifikasi komposisi untuk imej digital.

Anda akan menggunakan salah satu kaedah berikut untuk memasukkan imej ke dalam eDV:

  • Ambil imej digital baru,
  • Gunakan pengimbas digital untuk mengimbas gambar yang dikemukakan.

Pautan ke halaman Arahan Foto / Foto

Mengklik butang 'Pilih Gambar Baru' akan membolehkan anda mencari dan memilih fail yang menyimpan gambar itu. Setelah dipilih, nama fail dan foto akan dipaparkan. Sekiranya foto itu tidak betul, sila klik pada butang 'Pilih Gambar Baru' untuk memilih fail baru.

Pilih Photo Baru
9. Alamat Surat
10. Negara Di mana Anda Hidup Hari Ini
11. Nombor Telefon
12. Alamat E-mel
(NOTA: Alamat e-mel ini akan digunakan untuk memberi anda maklumat tambahan jika anda dipilih.)
13. Apakah tahap pendidikan tertinggi yang telah anda capai, pada hari ini?
Anda mesti mempunyai ijazah sekolah menengah yang minimum yang mencerminkan penamatan kursus lengkap (sekolah kerjaya atau darjah kesetaraan tidak boleh diterima) atau menjadi pekerja mahir dalam pekerjaan yang memerlukan sekurang-kurangnya dua tahun latihan atau pengalaman untuk memenuhi syarat ( lawati http://www.onetonline.org/ untuk melihat jika pekerjaan anda layak) untuk Visa Kepelbagaian.
14. Apakah status perkahwinan anda sekarang?
Pemisahan undang-undang adalah perkiraan apabila pasangan tetap berkahwin tetapi tinggal berasingan, mengikuti perintah mahkamah. Jika anda dan pasangan anda dipisahkan secara sah, pasangan anda tidak akan dapat berhijrah dengan anda melalui program Visa Kepelbagaian. Anda tidak akan dihukum jika anda memilih untuk memasuki nama pasangan dari mana anda dipisahkan secara sah.
Jika anda tidak dipisahkan secara sah oleh perintah mahkamah, anda mesti memasukkan pasangan anda walaupun anda merancang untuk bercerai sebelum anda memohon Visa Kepelbagaian. Kegagalan untuk menyenaraikan pasangan yang layak adalah alasan untuk hilang kelayakan.
Sekiranya pasangan anda adalah warganegara A.S. atau Residen Tetap Undang-undang, jangan daftar dia dalam catatan anda.
15. Bilangan Anak
Kanak-kanak termasuk semua kanak-kanak biologi, anak angkat yang sah, dan anak tiri yang belum berkahwin dan di bawah umur 21 tahun pada tarikh anda menyerahkan catatan anda. Anda mesti memasukkan semua anak yang layak, walaupun mereka tidak tinggal bersama anda atau jika mereka tidak berhasrat untuk memohon Visa Kepelbagaian sebagai turunan anda. Kegagalan untuk menyenaraikan semua kanak-kanak yang layak adalah alasan untuk hilang kelayakan. Sekiranya anak anda adalah warganegara A.S. atau Residen Kekal yang sah, jangan masukkan dia ke dalam catatan anda.